Fyrste transportetappe er over

Fyrste transport-etappe er over, me er vél framme i Praha.

Som lova skal eg nytta dei første par avsnitta her på å klage på kor lite og dårleg eg har sove, men me tek det i frå toppen.

Vidar som observert i Seljord.

Vidar som observert i Seljord.

Då André tilbaud seg å køyre fyrste halvdel av Le Praha 24 timarsløpet konkluderte eg med at det ikkje var noko hensikt i å sove natt til første reisedag. Eg hadde jo trass alt nattskiftet og hadde ambisjonar om å sove i bilen gjennom heile Noreg og Sverige. Det fekk eg som de sikkert allreide har forstått, ikkje til. All honør til Øystein som lånte vekk bilen sin, men den er overhode ikkje laga for verken longturar eller soving. Eg endte opp med ein halvtime rundt Seljord og ein halvtime like før Gøteborg, ellers var det relativt skralt med søvn

Sett vekk i frå den manglande søvnen var turen ned mykje godt hendingslaus, men eg kan jo fortelje litt om den alternative motorvogna/sovekupéen. Den er temmeleg nyaktig 10 år nyare en Volvoen og er utstyrt med luksus som eit muligens tildels fungerande aircondition-anlegg, eg seier muligens fordi det har enda ikkje vore varmt nok ute til å prøve det. Det me veit den har som virkar er vindusheisar, låsbare dører, stereoanlegg, eksosanlegg og ein drivstofføkonomi som ikkje ruinerer simple elektrikarar i løpet av ei helg. Ei stor oppgradering frå Volvoen altså, som ikkje kunne skilte med noko av dette. Det Volvoen derimot vinn på er sete-komfort og plass.

Været me reiste i frå i Noreg.

Været me reiste i frå i Noreg.

No skal det berre dusjast og bloggast her, så er me klare for å gjere Praha utrygg, iallfall fram til klokka 17, for då trur eg me alle er så trøytte at det vert leggjetid på oss heile gjengen. Som besto pleier å seie: Det tre sletne karar frå Storen ikkje greier å utrette på eit par timar i Praha, er ikkje verdt å gjere, men mykje meir om dette på bloggen i morgon.

Då dagen ikkje gitt så mykje mat til bloggen, saksar eg inn doktorens reisekotyme frå forrige gong, til glede for nye lesarar. 

Vyrdsamt Vidar.

Doktor Nielsens reisekotyme.
For reiser i Europa og andre plassar du kunne tenke deg å reise.

Innleiing.
Eg har påtatt meg det ærefulle ansvaret å føra ned eit par erfaringar og åpenbaringar,
samt ta livet av eit par stygge myter om reiselivet i Volvo i Søreuropa.

IMG_20130706_170211Kleskode.
Shorts skal førast på eit kvart tidspunkt når ein kjem utforbi Noreg.
Untak: Middag på ambasader og slott, men kun viss ambasadør eller kongelig er til stede.
Shorte er og føretrekt på alle tidspungt, T-shorte kan førest kunn til og frå strand og ved utøving av fysisk aktivitet (Sykkling, jogging,dromedarløp og lignande).
Genser er ikkje tilatt under nokon omstendigheter, røkejakke kan førest viss det er kaldt eller situasjonen tilseier at det er sømelig.
Hodeplagg: Alpelue, tropehjelm, panamahatt og liknande er tillat.
Caps er strengt forbode. Unntak: viss du må bli med i ein eller annan for for gjeng, for å ungå sodomering.
Skal ein på ekskursjon er det kaki-uniformen som gjeld (sjå bilete).
Klede handlig skal unngås. Vilkår viss du gjekk tom for boksershorts ein gang i forige veke.

Fottøy:*
Sandalar skal førast heiletida, det er ikkje på vilkår tillatt med sokker i sandalene.
Barbeint er også tillat viss ein føretrekk det.
Unntak: Sjå forannemt forklaring om ambasader og slott.

Språk:
Dei lokale skal tiltalast på sitt eige språk så langt som muligt, ellers lyt ein bruke Norsk.

Mat og drikke :
Ein skal altid strebe etter å innta mest mulig forskjellig lokal mat og drikke.
Er det mat på menyen du ikkje veit kva er, gå for dette.
Døme: I Danmark er det raudepølser og bayer som gjeld,
Frankrike, Raudvin og baguet.
Spania, Cava og paela.
Tyskland: Kun pils og sauerkraut.
Nederland: Hasjbrownis og LSD.
Belgia: Trappist og Sjokolade.
Sveits: Nøytral og direkte demokrati mat…
Italia: Espresso og Permasan.

Øl, vin og Ankerdram.
Ein skal alltid drikke det lokale brygget, eller det som er på tapp.
På Restaurant der ein nyt raudvin er det lokale merker som er tingen, eller den dyraste.
Ankerdram skal altid inntas rett etter bilen er parkert, kva type anker dram er opp til den enkelte, med
visse villkår: Tequila er aldri tillatt, Cognac er anbefalt og han må alltid halda over 40%
Viss ein bedriver nyting av tobak, skal ein røke det dei lokale røker…
Er det Irskpub på plasen skla denne vitjast (uansett kor luguber).
Hard Rock Café er ikkje tillatt, då dette er bare ei tossen turistfelle.
Ha alltid med deg riklige mengder med lighterbensin.
Ein skal ALDRI gå på nattklubb.

Underhaldning:
Det er kun tilatt å høyra lokalradio.
Alle formar for TV skal unngås, då dette er jævelens verk.
Internett skal kun brukast i samband med blogging, sosialemedia frarådest.
Nyheter kan lesast i avis** som dei selg på dei fleste lokale kioskane.The International Herold Tribune er anbefalt.
Spelar det eit lokalt band på plassen er, lyt ein høyra dei.

Openbaringar:
Alle Franskmenn har stripeteskjorte, raudttørkle, alpelue og løk rundt halsen.
Det er ikkje pubar i Tyskland.
Det er masse pubar i Belgia.
Frankrike er ikkje så dumt som me skal ha det til.
Raudepølser er godt.

Ting ein ikkje bør snakke om i utlandet, då dei lokale vert noke kvasse vis ein nemnar.
Tyskland: Hitler, Der Kaiser, egenlig krigen generelt (Don´t mention the war!).
Spania: Fransisco Franco, Fransk vin og cognac.
Frankrike:At det kan nå ikkje vera nødvendig med opptøyer og brenning av bilar i gatene anna kvar helg.
Italia: Musolini, fotball og det faktum at relgion er noko drit (dei vert skikelig forbanna vis du insinuerer at paven er meir enn gjenomsnitlig opptatt av altergutter).

*Dette har vert eit oppheta tema i var lille gruppe, då André meiner det er heilt legetimt med sokker i sandalene. Hans meiningar er notert og oversett akkurat på dette pungtet.

**Til dei av våre yngre lesarar som ikkje er kjende med aviser som ein kan kjøpe i kiosk, så er denne forma av avis (i motsetning til nettavis som dei meir informerte av dykk kanskje kjenner til) trykkt på papir!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s